Najvažnije vrednosti koje delimo su :
Porodica- da nam posao omogući da doprinosimo kvalitetu života i da u okviru organizacije razvijamo medjuljudske odnose koji se zasnivaju na podršci i poverenju.
Kvalitet- imati kvalitetan prozivod i zadovoljstvo kupaca su ključni za razvoj i vodeću poziciju na svetskom tržištu u oblasti poslovanja.
Timski duh i jednakost – obzirom da svi kreću jednako, sa početnih pozicija, posedujemo stručnost i kompetentnost na svakoj poziciji, a samim tim i mogućnost nesebicnog prenošenja znanja i veština.